ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9  วันที่  12  สิงหาคม  2561

          3.  โครงการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

          4.  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

5. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ เช่น เก็บขยะสองข้างทางถนของตำบลคลองยาง

6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันฮารีรายอ

7. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

                    จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  

(นายนรากร  พิมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

 

       

   

         

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
055641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
150
271
53823
2968
3604
55641

Your IP: 172.69.135.23
2019-06-18 03:35