คณะผู้บริหาร


นายเจริญ หมัดเหย่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

 

นายกอหรี แสล่หมัน

รองนายก อบต.คลองยาง

นายเสถียร การเอียด

รองนายก อบต.คลองยาง

นายสุไลหมาน เกื้อชาติ

เลขานุการนายก อบต.คลองยาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

นายประพันธ์ หัวแหลม

ประธานสภา อบต.คลองยาง

นายจรินทร์ น้ำใส

รองประธานสภา อบต.คลองยาง

นายหมาด เหมเส็ม

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 1

นายประสงค์ แสล่หมัน

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 1

นายประสาน หวันด้าเหร่

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 2

นางวไลภรณ์ ปาไหน

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 2

นางพัชรินทร์ ปาไหน

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 3

นางวิไลภรณ์ คงบันนึก

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 3

นายสมศักดิ์ หมั่นเพียร

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 4

นายสารัตน์ มาศโอสถ

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 5

นายอุทัย กุลมาตย์

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 5

นายสมนึก นายาว

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 6

นายอภิสิทธิ์ นุ้ยขาว

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 7

นายประชา หวันด้าเหร่

สมาชิกสภาอบต.คลองยาง หมู่ที่ 7

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
033936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
40
180
33383
950
1186
33936

Your IP: 172.69.62.59
2018-09-19 01:17